اخبار برگزیده

« خط صواب » و « خطای خیزاب»!

#دلدیدنیهایشهرسربوسراب250

 

« خط صواب » و « خطای خیزاب»!من « بزرگ ترین اشتباه»  انسان را « ترس از اشتباه » دیدم. 

کسی که اشتباهی نکرده نه پيشرفتي كرده 

و نه چیز تازه ای کشف کرده است.  

 خطا كردن كاري « انساني » ، ولي تكرار آن عملي « حيواني » است. 

« آموزه قانون بقا » زندگی را « آمیزه ای از آزمون و خطا » می داند.

آنان که اکنون به « سود سودا » رسیده اند،چه بسیار « خط خطا » پیموده اند!

و آنان که « رَهِ رِهایی » و « دُر دَریایی » را یافته اند،

از « بلوای بلا » گذشته اند تا به « دریایی از صفا » رسیده اند!

چه بسا « زَرق خطا » صد« خط » دارد و « زُورق صواب » یک « شط »!

بنابراین برای رسیدن به « خط صواب » از « خطای خیزاب » نترسیم ! 

 

#شفیعیمطهر

سُودا : معامله،داد و ستد،خرید و فروش

بَلوا :بلیه،مصیبت،سختی،آشوب و غوغا

زَرق :بانیزه زدن،خیره شدن با خشم،نیرنگ و تزویر

زُورق :کشتی کوچک،کرجی

شط:رود بزرگ که وارد دریا شود

صواب :راست و درست،حق،لایق،سزاوار، خطا

خیزاب : موج،کوهه آب 

 در کانال تلگرامی زیر: « تو را من چشم در راهم!»

@amotahar


« خط صواب » و « خطای خیزاب»!

« خط صواب » و « خطای خیزاب»!

« خط صواب » و « خطای خیزاب»!

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها